نمایندگی هاست ایران ویژه چتروم

همیشگی و تعهد به ارائه کیفیت و خدمات ممتاز

نمایندگی هاست ایران-پلان 1
 • 3 گیگابایت فضا
 • 30 گیگ ترافیک
 • 10 عدد تعداد سایت
 • نامحدود پارک دامنه
نمایندگی هاست ایران-پلان 2
 • 10 گیگابایت فضا
 • 50 گیگ ترافیک
 • 25 عدد تعداد سایت
 • نامحدود پارک دامنه
نمایندگی هاست ایران-پلان 3
 • 20 گیگابایت فضا
 • 100 گیگ ترافیک
 • 50 عدد تعداد سایت
 • نامحدود پارک دامنه
نمایندگی هاست ایران-پلان 4
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد سایت
 • نامحدود پارک دامنه