سرور مجازی آلمان

سرورهای مجازی با منابع اختصاصی آلمان - Germany

سرور مجازی آلمان- پلان 1
 • 2Cores پردازنده
 • 50GB NVMe فضا
 • 2GB رم
 • Unlimited ترافیک
سرور مجازی آلمان - پلان 2
 • 3Cores پردازنده
 • 80GB NVMe فضا
 • 3GB رم
 • Unlimited ترافیک
سرور مجازی آلمان- پلان 3
 • 3Cores پردازنده
 • 100GB NVMe فضا
 • 4GB رم
 • Unlimited ترافیک
سرور مجازی آلمان - پلان 4
 • 4Cores پردازنده
 • 130GB NVMe فضا
 • 6GB رم
 • Unlimited ترافیک
سرور مجازی آلمان- پلان 5
 • 4Cores پردازنده
 • 150GB NVMe فضا
 • 8GB رم
 • Unlimited ترافیک
سرور مجازی آلمان- پلان 6
 • 6Cores پردازنده
 • 200GB NVMe فضا
 • 12GB رم
 • Unlimited ترافیک