کاهش قیمت ها به جهت کاهش نرخ ارز

۵ بهمن ۱۳۹۷

سلام
احتراما به اطلاع شما می رسانیم
با توجه به کاهش نرخ ارز ، قیمت های سرویس هایی  که  با نرخ ارز مرتبط بوده اند به میزان حدودا 40%  کاهش یافته است . امیدوارم این روند کاهشی ادامه دار بوده و موجبات رضایت شما را فراهم سازد.
این کاهش قیمت امروز ساعت 16 مورخ 5بهمن ماه97 روی کلیه فاکتور ها به صورت خودکار اعمال شده است. و قیمت های سایت نیز به صورت خودکار آپدیت شده.